top

Gode råd om trailerbådKugletryk

Det er vigtigt, at trailerens tryk på bilens trækkugle er korrekt justeret. Hvis kugletrykket er enten for lavt eller for højt, kan der opstå farlige situationer under transporten, fordi traileren kan komme i slinger og tage magten fra bilen. Traileren skal være dimensioneret og indstillet således, at kugletrykket er 50 - 80 kg, når båden står på traileren.


Fastgørelse af båden

Båden skal være ordentligt fastgjort til traileren. Hvis båden blot hænger i spilstroppen, vil spillet kunne løsne sig eller spilstroppen briste, så båden ruller af traileren. 

Hvis du bremser hårdt op eller påkører noget, kan det også få spilstroppen til at briste, så båden fortsætter op over stævnkonsollen og lander ovenpå bilen.

Der skal derfor være en strop, som holder bådens stævn fast i trailerens stævnpude. Man kan fx benytte en laststrop, som lægges henover fordækket, foran fortøjningsklamperne og trækker bådens stævn nedad og bagud.

På sigt er det nemmeste at benytte en enkelt wire eller kæde, der hægtes i stævnøjet og er afpasset i længden, så den bliver stram nøjagtig samtidig med, at bådens stævn bliver trukket an i trailerens stævnpude.

Uanset hvilken løsning man benytter til sikring af bådens stævn, skal der suppleres med stropper agter. Her skal stropperne sættes, så de trækker nedad og fremad, så båden ikke kan trille bagud, hvis spilstroppen af den ene eller anden årsag skulle svigte. Her er det nemmest at benytte en laststrop, der lægges henover båden og er kortet op, så den præcis passer til formålet.

Man kan evt. lægge et blødt materiale under laststroppen, hvor den berører båden, så stroppen ikke smitter af eller ridser bådens gelcoat. Benyt laststropper, der er stærke nok til at holde båden, også ved store belastninger.

Det er helt afgørende, at båden hverken kan bevæge sig fremad, bagud eller sidelæns på traileren ved pludselig opbremsning eller undvigemanøvrer.


Under transport

Brug spejle, der gør det muligt at se ud over bådens bredde og pas altid på cyklister under højresving. Undlad at trække en hale af bagvedkørende efter dig på landevejen. Træk ind til siden en gang i mellem, så dine medtrafikanter kan passere. Hold stor afstand til forankørende; det er aldrig rart at skulle bremse hårdt med en trailerbåd.


Inden søsætning

Før båden søsættes, skal laststropperne rundt om båd og trailer naturligvis afmonteres. Bådens bundprop skal sættes i og fortøjninger gøres klar, både for og agter. Det er en god idé at fastgøre fendere på den side, du har tænkt dig at fortøje. 

Husk at afmontere trailerens lygtebom og eventuelt strømstikket bag på bilen og glem ikke, at motor eller Z-drev skal være trimmet helt op, så det ikke støder mod bunden, når båden ruller af traileren!


Kør kun ud til fælgkanten

Det er vigtigt at undgå at få saltvand i bremser og hjullejer. Hvis trailerens bremser og hjullejer kommer i kontakt med saltvand, bliver de forbløffende hurtigt ødelagt. Kør derfor ikke traileren længere ud, end at vandet når til fælgkanten. 

Benyttes bådtraileren til søsætning fra stranden eller fra et slæbested med meget flad hældning, kan det være nødvendigt at køre lejer og bremser under vand. Nogle trailermodeller kan leveres med skyllestudser, der passer på en haveslange. På den måde kan man skylle noget af saltet ud af bremserne. Der er dog tale om en nødløsning; bremser og lejer vil alligevel blive gamle før tid. 

 Uanset at du ikke tror, bremserne har været under vand, skal du aldrig stille traileren hen for vinteren med håndbremsen trukket. Bremsebakkerne vil med stor sandsynlighed gro fast i tromlerne, så bremserne hænger uhjælpeligt fast, når det bliver forår.


Søsætning

Brems traileren, hvis traileren har bremser. Træk bilens håndbremse og læg en klods bag bilens forhjul. Montér spilhåndtaget og sørg om muligt for, at en hjælper får fat i fortøjningerne for og agter. Det er vigtigt, at eventuelle hjælpere holder tovværket sådan, at de ikke får hænderne i klemme i tovet, hvis båden ved en fejl ruller for hurtigt ud i vandet.

Lad båden glide stille og roligt af traileren ved brug af spilhåndtaget. Hvis håndtaget smutter i hænderne, vil det begynde at rotere meget hurtigt og det er både smertefuldt og farligt at forsøge at standse bådens drift af traileren ved at gribe efter et løbsk spilhåndtag. Af samme grund har mange manuelle spil et bremsehåndtag, der kan påvirkes uden at man skal røre spilhåndtaget. Undlad at hægte wiren af mens båden står oppe på traileren og blot skubbe båden ud i vandet. Båden kan glide af med stor fart og det kan meget nemt føre til skade på såvel egen som andres både.


Ophaling

Sørg for, at motor eller Z-drev er trimmet helt op. Bak traileren ned til slæbestedet. Forhal båden med en line for og agter, så den ligger lige for de nederste kølruller og montér spilkrogen. Sørg for, at alle ruller vender rigtigt og at såvel bil som trailer er bremset forsvarligt. Læg gerne en klods bag bilens forhjul. Når du haler båden op, vil den i begyndelsen presse trailerens bagende ned og derved løfte trailerens forende. Dette vil også løfte bilens bagende og er bilen kun bremset med håndbremse på baghjulene, kan den nu begynde at skride. Derfor klodsen bag forhjulene. Sørg for, at stævnstøtten på spiltårnet griber sikkert om bådens stævn og undlad at køre, før båden er sikret med mere end blot spilstroppen. Før opkørsel slækkes trailerens håndbremse med forsigtighed, så du sikrer dig, at bilen ikke begynder at skride. Vel oppe af slæbestedet sikres båden, så den er landevejsklar og bundproppen tages ud, så du er sikker på ikke at køre afsted med en masse vand i båden.


Hjulspin på rampen

Er kugletrykket for højt til, at en forhjulstrukket bil kan få vejgreb op ad rampen, må man undlade at trække båden helt op på traileren i første omgang. I stedet tøjres båden solidt omkring et punkt, hvor der er minimalt eller negativt kugletryk (bilens bagende er løftet) og hvor der ikke er fare for, at båden vipper af eller skraber bunden mod asfalten, når den trækkes. Vel oppe, ovenfor rampen, trækkes båden helt på plads på traileren og sikres til landevejskørsel.


Tyverisikring

Desværre er trailerbåde ofte udsat for tyveri. 

Om vinteren er den bedste, men også mest besværlige, løsning at klodse traileren op og afmontere hjulene. Låse på trækkuglen eller hjulene er også en mulighed, men er mindre sikkert. Undersøg i øvrigt, om dit forsikringsselskab stiller krav til sikring af båd og trailer. 

En GPS-tracker i båden kan også være en udmærket idé, hvis den er korrekt sat op og kan holde strøm længe nok. Se i øvrigt afsnittet om tyverisikring på www.stolenboats.dk


Vedligehold din trailer

Det er vigtigt, at du vedligeholder din bådtrailer, da den udsættes for stor mekanisk belastning under brug. Bådtrailere er også langt mere udsat for korrosion end fx havetrailere, da bådtrailere i sagens natur ofte er i kontakt med saltvand.


Bremser der hænger

Trailere med påløbsbremser kan hænge i bremserne, hvis de står stille i længere tid med bremsen trukket. Det betyder, at et eller flere hjul blokerer, når man har koblet bilen til og vil køre. I lette tilfælde kan man bakke lidt og få bremserne til at slippe tromlerne. Hjælper det ikke, bør man søge værksted. I en krisesituation kan man prøve at tage en hammer og slå hårdt og præcist på hjulboltene på det fastlåste hjul. Nogle gange kan det løsne bremsen. Selv om bremsen slipper, bør man her være opmærksom ved videre kørsel og ind imellem standse og mærke på fælgen. Bliver fælgen varm, er det tegn på, at bremserne slæber. Vær forsigtig, da fælgen kan blive meget varm!


Hjullejer

Hjullejerne er som oftest presset ind mellem akslen og bremsetromlen. Med jævne mellemrum bør man, når traileren er tom, tage fat i de enkelte hjul klokken ni og klokken tre og prøve, om man kan vrikke dem på akslen. Er dette tilfældet, skal hjullejerne som regel skiftes. Et andet synligt og hørbart tegn på defekte hjullejer, er rumlende lyde under kørslen. Hvis hjullejerne er slidt eller ødelagt, skal man få dem skiftet straks, for hvis et hjulleje bryder fuldstændig sammen under kørsel, bliver det som regel både dyrt, besværligt og farligt.


Lys

Uanset hvor omhyggelig man er med at undgå at få vand i lygter og stik, vil man på et tidspunkt få problemer med lygterne. 12 volt spænding, lygter, kabler og stik i eller i nærheden af saltvand og, ikke mindst, stød fra vejen, medfører uvægerligt problemer. Kommer et stik eller en lygte i kontakt med saltvand, skal det hurtigst muligt skilles ad, skylles med ferskvand, tørres og sprayes med tynd olie eller kontaktvoks. På den måde standses korrosionen, inden den får fat. Som årene går, vil der dog stadig oftere opstå problemer med trailerens lygter og det bliver til sidst nærmest umuligt at holde trailerens lys i lovlig stand. Når man når dertil, er det nemmest, billigst og bedst at udskifte samtlige stik og lygter. Det er relativt billigt og omkostningen overskygges langt af glæden ved at have en trailer, der er i orden!


Dæk

Bådtrailere kører som regel ret få km om året. Trailerens dæk når derfor at blive møre, før de er nedslidt. Tommelfingerreglen er, at dæk bør skiftes, når de er 5–6 år gamle, også selvom de umiddelbart ser fine ud. Det er voldsomt frustrerende at holde på motorvejen med et ødelagt dæk, særlig fordi, de færreste har reservehjul til bådtraileren. Ofte bliver fælgen også ødelagt og det er sjældent nemt at finde en passende fælg med dæk ved hjælp af en mobiltelefon. På motorvejen. Om søndagen. I regnvejr. Langt nede i Tyskland. Og nu da vi alligevel nævner Tyskland, så er reglen dén, at hvis en trailer er Tempo 100 godkendt, så må dækkene højst være 5 år gamle. 

Dækkenes alder kan aflæses på DOT-mærket. DOT-mærket er et firecifret nummer, som angiver produktionsuge og -år. 4019 fortæller fx, at dette dæk er produceret i uge 40 år 2019.