top

Specialister i bådforsikring

Vi forsikrer sejlbåde, motorsejlere, motorbåde, speedbåde, joller og personal water craft.


 

Bådforsikring efter dine behov


Ansvarsforsikringen

Beskytter dig imod økonomiske følger af skader, du påfører andre. Som ansvarlig skipper hæfter du grundlæggende med hele din nuværende og fremtidige formue. Ansvarsforpligtelsen ved skader på jord- eller farvandsområder forårsaget af bådens drivmidler (benzin, diesel, olie osv.) er også dækket hos os, da der generelt stilles store krav på området pga. skærpet lovgivning. Ansvarsforsikringen er lovpligtig i de fleste lande. 

Hvis din båd kræver speedbådskørekort, er ansvarsforsikringen lovpligtig. Under sejlads skal du medbringe et forsikringscertifikat, som viser, at der er tegnet ansvarsforsikring for fartøjet. Vi benytter en digital certifikatløsning fra Bådbogen. Dette betyder, at du ikke behøver at  medbringe et fysisk forsikringsbevis; du får blot et klistermærke, som sættes et tilgængeligt sted i båden. Ud fra klistermærkets ID-nummer kan man pr. SMS kontrollere, om båden er ansvarsforsikret.


Kaskoforsikringen

Vore kaskoforsikringsbetingelser er særligt tilpasset danske forhold Henliggen for svaj er tilladt i perioden 1. april til 15. september, ligesom kapsejladsrisiko er medforsikret uden præmietillæg. Endvidere er vintersejlads medforsikret, også uden præmietillæg. Hvis du får en skade, bliver du ikke ”straffet” med en præmieforhøjelse. Fartsområdet kan udvides, hvis du får lyst til en tur til Middelhavet, eller hvis du vil have din trailerbåd med til fx Kroatien. Kaskoforsikringen kan suppleres med retshjælpsdækning.


Retshjælpsforsikring

Der kan, i tilknytning til kaskoforsikringen, tegnes retshjælpsforsikring. Husstandens retshjælpsforsikring dækker ikke retshjælp i forhold, der vedrører lystfartøjer. Vi anbefaler derfor, at kaskoforsikringen udvides til at omfatte retshjælp. At have ret er én sag; at få ret er som oftest en anden sag.


Ulykkesforsikringen

Alle ombordværende er omfattet af ulykkesforsikringen. Ulykkesforsikringen er et fornuftigt tilkøb til din bådforsikring, fordi det ved ulykker i udlandet kan være vanskeligt at gøre andres ansvar gældende og fordi ansvarsforsikringen ikke dækker, hvis ingen er personligt ansvarlig for ulykken. Ulykkesforsikringen dækker også selvom der ikke er en erstatningsansvarlig.


Professionel rådgivning

Tal med en ekspert

Vore dygtige rådgivere sidder altid klar ved telefonen — og vi glæder os til at hjælpe dig med din bådforsikring